Creative citizen 2015


 

ประไพพันธุ์ แดงใจ (แม่ฑีตา) | Creative Citizen Talk www.creativecitizen.com

หลายครั้งปัญหาสุขภาพก็นำมาสู่การย้อนคิดและสร้างสิ่งใหม่ได้เสมอ ประไพพันธุ์ แดงใจผู้เคยทำงานในองค์กรด้านพัฒนาเอกชนและทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้เลือกกลับมายังบ้านเกิดที่จังหวัดสกลนครเพื่อสุขภาพของลูกสาวซึ่งเป็นโรคภูมิแพ้ เธอได้สังเกตเห็นความงามของเสื้อผ้าย้อมครามของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ซึ่งตอนนั้น “ผ้าย้อมคราม” เริ่มจะเลือนหายไปแล้ว จึงคิดจะรื้อฟื้นขึ้นมา แต่การย้อมครามแบบเคมีก็ไม่ใช่คำตอบอีกต่อไป กระบวนการค้นหาภูมิปัญญาดั้งเดิมในการย้อมครามจึงเริ่มต้นขึ้น ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านั้นล้วนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม “แม่ฑีตา” จึงถือกำเนิดขึ้นมา ทำให้ต้นครามต้นสุดท้ายในหมู่บ้านสามารถแตกยอดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง พร้อมชื่อเสียงที่ขจรขจายไปถึงต่างประเทศ แถมยังปลุกความเคลื่อนไหวการย้อมครามแบบธรรมชาติให้กลับคืนมาเป็นที่นิยมในจังหวัดและภาคพื้นอีสานอีกด้วย

พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร (KIDKID), ปรารถนา จริยวิลาศกุล (ผูกปิ่นโตข้าว), ภัทราพร แย้มละออ (ป่าสาละ), สมศักดิ์ บุญคำ (Local Alike), วิฑูรย์ วิระพรสวรรค์ (Plantoys), กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา (เครือข่ายกินเปลี่ยนโลก), ชารีย์ บุญญวินิจ (ฟาร์มลุงรีย์), ประไพพันธ์ แดงใจ (แม่ฑีตา), ธนพัฒน์ บุญสนาน (ธ.ไก่ชน), พฤติ เกิดชูชื่น (Dairy Home)

 


1 comment


 • 온라인카지노

  klayline4@gmail.com
  8/11
  카지노사이트 https://joinlive77.com/
  바카라사이트 https://joinlive77.com/
  온라인카지노 https://joinlive77.com/
  온라인바카라 https://joinlive77.com/
  온라인슬롯사이트 https://joinlive77.com/
  카지노사이트게임 https://joinlive77.com/
  카지노사이트검증 https://joinlive77.com/
  카지노사이트추천 https://joinlive77.com/
  안전카지노사이트 https://joinlive77.com/
  안전카지노사이트도메인 https://joinlive77.com/
  안전한 카지노사이트 추천 https://joinlive77.com/
  바카라사이트게임 https://joinlive77.com/
  바카라사이트검증 https://joinlive77.com/
  바카라사이트추천 https://joinlive77.com/
  안전바카라사이트 https://joinlive77.com/
  안전바카라사이트도메인 https://joinlive77.com/
  안전한 바카라사이트 추천 https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=https://joinlive77.com/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://story-bet.xyz/index.php/2022/08/09/martingales-8-benefits-and-drawbacks-as-a-gambling-strategy/
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click
  https://www.google.tn/url?sa=t&url=http://casino-blog.click


Leave a comment